خدمت صادقانه را تا آخرین روز کاری به مردم ارائه می دهیم

خدمت صادقانه را تا آخرین روز کاری به مردم ارائه می دهیم

دکتر حسن مهدوی فر مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل وحومه با اشاره به تشکیل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهرداری آمل گفت: براساس دستورالعمل از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها ودهیاری کشور، سازمان های اتوبوسرانی و تاکسیرانی منحل و سازمان حمل ونقل بار ومسافر با مدیریت یکپارچه ایجاد شود.

وی ادامه داد: همانطوریکه شهروندان عزیز مطلع هستند این سازمان توانسته درجهت خدمت رسانی صحیح به مردم اقدامات قابل توجهی را انجام بدهد که موجب گردید به یک سازمان پیشرو درسطح کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گیرد.

 دکتر مهدوی فر اشاره کرد: تمام این موفقیت ها حاصل زحمات همکاران و رانندگان عزیز و زحمتکش سازمان بوده که جادارد از همه عزیزانی که ما را در گرما و سرمای طاقت فرسا نسبت به جابجایی مسافران و دیگر اهداف سازمان  یاری نمودند  قدردانی ویژه ای داشته باشم.

وی تاکید نمود: حال که براساس نظریه مسئولین قرارشد که این دو سازمان منحل و سازمان جدیدی تشکیل گردد ، تا شروع فعالیت سازمان جدید تا آخرین روز کاری درخدمت شهروندان عزیز آملی خواهیم بود. و هرگونه سوئ استفاده و کم کاری از هیچ یک از پرسنل و بهره برداران قابل قبول نبوده و کنترل و نظارت برفعالیت ناوگان همچنان مانند گذشته ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل تصریح نمود: ضمن ابراز امیدواری از روند خدمات انجام گرفته در حد توان و امکاناتی که در اختیار داشتیم تمام اهدافمان خدمات رسانی مناسب و مطلوب به شهروندان و مسافران بوده است امیدواریم که مورد رضایت خداوند منان قرار گیرد.

مهدوی فر در پایان انتخاب مهندس سبزعلی پور را بعنوان سرپرست سازمان حمل و نقل و بارومسافر تبریک گفته  و آرزوی موفقیت برای ایشان از خداوند منان خواستار شدند.