دیدار صمیمانه فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان با مدیرعامل سازمان

دیدار صمیمانه فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان با مدیرعامل سازمان

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل :

سرهنگ گنجیان فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان به اتفاق هیئت همراه با دکتر مهدوی فر مدیرعامل و پرسنل سازمان در محل سازمان اتوبوسرانی دیدار کردند.

در این دیدار سرهنگ گنجیان با بازدید از واحد های سازمان از مدیرعامل و پرسنل سازمان بابت همکاری ها و تعامل های سازمان با مجموعه نیروی انتظامی تقدیر و تشکر کرده و عنوان داشتند که سازمان اتوبوسرانی یکی از اداراتی است در شهر که بیشترین همکاری و تعامل را با مجموعه ما دارا می باشد.