حضور ریاست محترم شورای اسلامی شهر و مدیرعامل سازمان در پایانه فیروزی

حضور ریاست محترم شورای اسلامی شهر و مدیرعامل سازمان در پایانه فیروزی

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل و حومه :

مهندس شفیع زاده ریاست محترم شورای اسلامی شهر و دکتر حسن مهدوی فر مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی جهت بازدید و رسیدگی مشکلات موجود پایانه فیروزی در محل پایانه حضور یافتند. و پس از رویت مشکلات قول مساعدت های لازم را داده اند تا در اولین فرصت نسبت به رفع آن اقدام نمایند.