حضور مدیرعامل سازمان در جلسه کارگروه پایانه فیروزی

حضور مدیرعامل سازمان در جلسه کارگروه پایانه فیروزی

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل :

دکتر حسن مهدوی فر مدیرعامل سازمان در جلسه کارگروه پایانه فیروزی با حضور معاونت محترم اداره راه و شهرسازی و مدیران عامل شرکت های مسافربری برون شهری برگزار گردید ،حضور یافت. این کارگروه جهت رسیدگی به مشکلات موجود در پایانه برگزار گردید.