دانش آموزان نمونه فرزندان پرسنل سازمان اتوبوسرانی شهرداري آمل تجليل شدند

 دانش آموزان نمونه فرزندان پرسنل سازمان اتوبوسرانی  شهرداري آمل تجليل شدند

درهمايشي که براي تجليل از دانش آموزان نمونه فرزندان پرسنل شوراي اسلامي شهر، شهرداري وسازمان هاي وابسته برگزارشد، از دانش آموزان نمونه فرزندان پرسنل سازمان عمران شهرداري آمل نيز ويژه تجليل شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اتوبوسرانی شهرداري آمل، دراين همايش که با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر، شهردار، معاونان شهردار و مديرعامل سازمان ها ومديران دوايرشهري برگزار شد، از 6نفر از دانش آموزان نمونه دختر وپسر فرزندان سازمان اتوبوسرانی شهرداري آمل تجليل شد.

به اين تعداد از دانش آموزان نمونه از سوي سازمان اتوبوسرانی لوح تقدیر و هديه نقدي اهداء شد که موجب رضايت خاطر دانش آموزان وخانواده هاي آنان نيز واقع شد.