حضور دکتر حسن مهدوی فر مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل در سی امین نشست مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور

حضور دکتر حسن مهدوی فر مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل در سی امین نشست مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور

 

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل و حومه :

حسن مهدوی فر مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی  در روز 5 شنبه مورخه 96/5/26 در سالن همایش های استانداری تهران جهت شرکت در سی امین مجمع عمومی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور حضور یافتند.

این مجمع با حضور دکتر راحتی مشاور محترم وزیر کشور ، مدیران اتحادیه و تمامی مدیران عامل اتوبوسرانی کشور برگزار و با بررسی موضوعات ذیل خاتمه یافت.

1-بیمه رانندگان 

2- یارانه بلیط ناوگان

3-نوسازی ناوگان 

4- بازسازی ناوگان

5- بیمه شخص ثالث ناوگان 

6- سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل

7- ادغام و نحوه اجرای سازمان حمل ونقل