تفاهم نامه همکاری مدیران سازمان اتوبوسرانی و سیتی سنتر اکسین

تفاهم نامه همکاری مدیران سازمان اتوبوسرانی و سیتی سنتر اکسین

تفاهم نامه همکاری مدیران سازمان اتوبوسرانی و سیتی سنتر اکسین

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل : قراردادی فی مابین مدیران عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل دکتر مهدوی فر و مدیرعامل سیتی سنتر اکسین شمال دکتر دانشور منعقد گردید.

در این تفاهم نامه سازمان اتوبوسرانی متعهد گردید با در اختیار گذاشتن دو دستگاه اتوبوس از ساعت 16 الی 23 به صورت منظم به شهروندان محترم جهت مراجعه به سیتی سنتر اکسین سرویس دهی نماید ، تا مراجعه کنندگان سیتی سنتر با شرایط مطلوبتری به مجموعه دسترسی داشته باشند.

مسیر سرویس دهی از میدان 17 شهریور به سیتی سنتر اکسین و بلعکس میباشد.