سرویس دهی سازمان اتوبوسرانی شهرداری در روز جهانی قدس

   سرویس دهی سازمان اتوبوسرانی شهرداری در روز جهانی قدس

به گزارش واحد روابط سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل :

ناوگان و پرسنل سازمان اتوبوسرانی شهرداری در آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان با تمام توان در خدمت شهروندان روزه دار و انقلابی قرار گرفت.

50 دستگاه از اتوبوس بخش خصوصی سازمان از خیابانهای امام رضا(ع) ، طالب آملی ،خیابان شیخ فضل الله نوری ، چاکسر و میدان 17 شهریور با همکاری پرسنل سازمان جهت اعزام شهروندان به مبدا راهپیمایی روز جهانی قدس و برگشت از نماز جمعه به خیابان های اصلی شهر سرویس دهی نمودند.

همچنین 8 دستگاه اتوبوس جهت ایجاد نظم و امنیت در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت.