مسیر های سرویس دهی و تعداد ناوگان اتوبوسرانی در روز قدس

مسیر های سرویس دهی و تعداد ناوگان اتوبوسرانی در روز قدس

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل و حومه:

تعداد و مسیرهای سرویس دهی ناوگان سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل  به شهروندان جهت شرکت در راهپیمایی روز قدس بشرح ذیل می باشد.

خیابان امام رضا (ع) تعداد 10 دستگاه اتوبوس از 3 نقطه میدان هزار سنگر ، کوچه رحیمی و کوچه یگانه

خیابان طالب آملی تعداد 6 دستگاه اتوبوس از 2 نقطه دریای 63 و پل جانبازان

خیابان شیخ فضل الله نوری تعداد 5 دستگاه اتوبوس از مبدا میدان فجر

چاکسر تعداد6 دستگاه اتوبوس از 2 نقطه میدان شهیدان محمد زاده و هتل شهر

میدان 17 شهریور تعداد5 دستگاه اتوبوس

·  ساعت شروع سرویس دهی از ساعت 9 صبح می باشد.

لازم بذکر است مسیر کلیه اتوبوس ها در تمامی خطوط به میدان قائم منتهی می شوند.

همچنین تعداد15 دستگاه اتوبوس به صورت آماده می باشند که در صورت لزوم از آنها استفاده خواهد شد.