آمادگی 50 دستگاه اتوبوس در روز قدس

آمادگی 50 دستگاه اتوبوس در روز قدس

 

خدمات رسانی گسترده سازمان اتوبوسرانی در روز قدس

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل و حومه، حسن مهدوی فر مدیرعامل سازمان عنوان داشتند : مطابق سنوات گذشته ، ضمن آمادگی سازمان ، تمام برنامه ریزی ها جهت خدمات رسانی ویژه در روز قدس در تمامی خطوط شهری انجام شده که در 2 بخش شهر آمل و شهر امام زاده عبدالله (ع) با تعداد50 دستگاه اتوبوس از ساعت 8 صبح جمعه سرویس دهی و خدمات رسانی به شرکت کنندگان روزه دار انجام خواهد شد.

وی افزود : این خدمات توسط اتوبوسهای بخش خصوصی به صورت رایگان و با نظارت عوامل اجرایی و بازرسی سازمان انجام می شود.

مهدوی فر اظهار داشت: سرویس دهی از خیابانهای اصلی شهر به سمت میدان قائم و از مصلی به سمت خیابانهای اصلی شهر (طبق طبق سنوات گذشته نماز جمعه ) که ایستگاه ها از قبل مشخص شده می باشند.