حمایت سازمان از روز جهانی شیر

حمایت سازمان از روز جهانی شیر

 سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل در یک اقدام فرهنگی کلیه ناوگان خود را جهت نصب استیکرهای فرهنگ سازی روز جهانی شیر (11 خرداد) در اختیار شرکت لبنی گلا قرار داد.

به همین منظور این اقدام مورد تقدیر مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره شرکت گلا قرار گرفت.