یکی از مهم ترین رسالت های سازمان خدمات به نمازگزاران نماز عبادی سیاسی جمعه می باشد

یکی از مهم ترین رسالت های سازمان خدمات به نمازگزاران نماز عبادی سیاسی جمعه می باشد

حسن مهدوی فر مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری آمل در مورد چگونگی سرویس دهی ناوگان به نمازگزاران نماز عبادی سیاسی جمعه این چنین اظهار داشتند :

یکی از مهم ترین رسالت های سازمان اتوبوسرانی سرویس دهی به نمازگزاران نماز عبادی و سیاسی جمعه می باشد.

که از سالیان گذشته و از زمان تاسیس به نمازگزاران در مسیر برگشت سرویس دهی انجام شده است.

ایشان افزودند:

سازمان از سال 94 با تعریف شاخص ها و برنامه عملیاتی طرح مناسب سازی ناوگان حمل و نقل برای استفاده تمامی اقشار در صدد می باشد تا این امر محقق شود که اقدامات زیرساختی و اولیه در این برنامه صورت پذیرفت.

ایشان ادامه داد :

یکی از این اقدامات علی الرغم سرویس دهی در مسیر برگشت از مصلی ، سرویس دهی مسیر رفت به مصلی می باشد. که این خدمت از هفته اول ماه مبارک رمضان به صورت رایگان آغاز و امیدوارم با استقبال شهروندان روز به روز ضعف های احتمالی موجود در این برنامه شناسایی و پوشش داده شود تا شهروندان جهت حضور و بهره مندی ، در نماز جمعه بدون هیچگونه دغدغه ایی شرکت نمایند.