آنالیز روغن

آنالیز روغن

قلب خودروهايتان را با آناليز روغن هميشه سالم نگه داريد

چگونه از سلامت موتور خودروهاي خود باخبر شويم :

آناليز روغن اين امكان را به شما مي دهد كه از اتفاقات معمولي كه از ديدتان به دور است و در قلب خودروهايتان در حال رخ دادن مي باشد باخبر شويد .

تعريف آناليز روغن :

به وسيله آناليز روغن مي توان ميزان خوردگي را اندازه گرفت و مشكلات بالقوه را پيش از آنكه اتفاق افتاد شناسايي كرد پس با آناليز روغن شما اين امكان را پيدا مي كنيد كه تمام مشكلات را قبل از آنكه به مشكل جدي و پر هزينه تبديل شود بررسي و رفع خطر كنيد .

پس به قول معروف مي توان گفت :

پيشگيري بهتر از درمان است

همانطور كه در بدن انسان سالم نگه داشتن قلب خيلي بهتر از مريض شدن آن و سپس درمان مي باشد كه  در نهايت هيچ وقت آن قلب همانند قلب سالم نخواهد شد اين مورد در خودروها هم مصداق پيدا مي كند در واقع با ناليز روغن نوعي پيگيري قبل از درمان شكل مي گيرد كه موجب اطمينان خاطر و آسايش فكري شده و اين احساس امنيت را براي مالك خودرو بوجود مي آورد كه از نقض هاي احتمالي موتور خودروي خود باخبر است و مي تواند قبل از اينكه اين نقض منجر هزينه بزرگي شود از بروز آن با هزينه هايي بسيار كمتر جلوگيري نمايد .

همانطور كه مي دانيد ساختار فيزيكي يك خودرو نمونه كوچكي از دنياي پيچيده بدن يك انسان مي باشد يك فرد شايد به ظاهر آدم سرحال و چابك به نظر ايد اما هنگامي كه نمونه اي خون از آن فرد تحت آزمايش قرار مي گيرد بسياري از ضعفها و دردهاي بدن ظاهر مي شود .

در واحد آناليز روغن با گرفتن نمونه ايي از روغن كاركرده خودرو و با انجام آزمايشات گوناگون و به كمك ابزار و دستگاههاي تخصصي ازمايشگاهي مالك از وضعيت داخلي و سلامت موتور خودرو باخبر مي سازيم .

روغن را وقتي آزمايش مي كنيم سلامت روغن تعيين مي شود خيلي از مشكلات قبل از آنكه به آسيب جدي تبديل شود شناسايي شود مانند خرابي ياتاقانها كه خود باعث خرابي هايي در قسمتهاي ديگر سيستم نظير ميل لنگ و غيره مي شود .بنابراين مي توان نتيجه گرفت هزينه هاي تعميراتي به صورت چشمگيري پايين مي آيد .

از جمله اقداماتي كه در اين واحد صورت مي گيرد عبارتند از :

1-تشخيص آلودگي هاي فلزي موجود در روغن :

با ازمايش و آناليز روغن مي توان آلودگي فلزي موجود در روغن را كه از بدنه موتور يا از قسمتهاي ديگر جدا شده و يا خورده مي شود را  اندازه  گرفت اين آلودگي ها عبارتند از : براده هاي  آهني و غير آهني مانند مس آلومينيوم و بابيت و غيره

2-آلودگي هايي چون آب ضد يخ و سوخت

بنابراين مي توان قبل از آنكه آب و روغن قاطي كند و باعث خرابي جدي و هزينه هاي  تعميراتي  زياد شود  رفع عيب كرده و يا اينكه چنانچه در سوختي ضد يخ مشاهده شود دليل آن شكستگي بدنه موتور – سرسيلندر-نشر واشر سيلندر مي باشد كه قبل از تبديل شدن به مشكل بزرگ و پر هزينه ميتوان آن را جلوگيري كرد .

آيا ميدانستيد :

برنامه هاي آناليز روغن موجب شكوفائي صنايع خودرو ژاپن شده است  . شركتهاي خودرو سازي ژاپن با اجراي برنامه آناليز روغن به روي 170 تعميرگاه خدمات پس از فروش ، پس از 5 سال به نتايج شگفت انگيزي مانند 90% كاهش خرابي ياتاق ها 75% كاهش آلودگي محيط و60% افزايش عمر مفيد خودرو يافتند و چند سالي ست در ايران در حال انجام گرفتن است و در استانهايي چون

تهران – اصفهان و خيلي از شهرستانها در حال اجرا مي باشد و بازدهي بسيار خوبي داشته و آمار خرابي و هزينه تعميراتي را بصورت چشمگيري كاهش داده است .بنابراين مي توان نتيجه گرفت با صرف هزينه كم و زمان بسيار كوتاه مي توان از

1-سلامت خودروها آگاهي پيدا كرد  

2-هزينه تعميراتي را  پايين آورد

3-از هزينه هاي جدي پيگيري كرد

موارد قابل توجه :

1- 90% بلبرينگها و ياتاقانها به دليل آلودگي روغن به عمر مفيد طراحي شده خود نمي رسد

2- فيلترهاي هوا را حد الامكان تعو يض كنيد نه آنكه آن را باد بگيريد